Add-on softwareplatform voor je
productieplanning

Automatische productieplanning om je insteltijden te verminderen en doorlooptijd te verkorten

Werken met planvoorstellen

Autonome planning

Door het toepassen van algoritmen wordt automatisch een efficiente volgorde bepaald voor de productieopdrachten in je fabriek. Met levertijden, kortere insteltijden en materiaal beschikbaarheid wordt steeds rekening gehouden.

Maak snel nieuwe beslissingen

Versnel het planningsproces

Voor de planner is het maken van de productieplanning en enorme puzzel. Door de hoeveelheid aan productieopdrachten en aangevraagde wijzigingen, loopt de planning eigenlijk altijd een beetje achter. Door automatisch planvoorstellen te kunnen genereren, kunnen wijzigingen snel worden doorgevoerd en kun je direct schakelen.

Maak beter gebruik van bestaande data

Productieplanning als primair proces

De data die reeds beschikbaar is in uw ERP/MIS systeem bevat alle waardevolle gegevens om automatisch een planvoorstel te kunnen maken. Maar dit proces wordt primair niet op die wijze ondersteund. Door deze gegevens in een plansysteem te kunnen gebruiken, kan productieplanning weer het primaire proces worden gemaakt.

Voor een automatische planning worden veel details van de bestaande omgeving in het softwareplatform geladen. Met de juiste variabelen en afhankelijkheden worden nieuwe berekeningen gemaakt. Door de intelligentie in de software wordt veel geautomatiseerd en wordt manuale consultancy tot een minimum beperkt. De typische optimalisaties zijn gebouwd op zogenoemde pijlers. Deze pijlers vormen de setup voor een implementatie, van integratie tot grootste vorm van optimalisatie.

Voor een automatische planning worden veel details van de bestaande omgeving in het softwareplatform geladen. Met de juiste variabelen en afhankelijkheden worden nieuwe berekeningen gemaakt.

Door de intelligentie in de software wordt veel geautomatiseerd en wordt manuale consultancy tot een minimum beperkt.

De typische optimalisaties zijn gebouwd op zogenoemde pijlers. Deze pijlers vormen de setup voor een implenentatie, van integratie tot grootste vorm van optimalisatie.

Automatische sequencing

1ste pijler

Blue Star Planning biedt een out of the box softwareplatform voor het automatiseren van productieplanning. Geavanceerde algoritmen bepalen een optimale productievolgorde voor iedere machine en tussen alle afdelingen. Planvoorstellen worden automatisch aangemaakt en what-if scenario’s kunnen worden uitgewerkt. Zo kun je snel starten met een betere productieplanning.

Optimale structuur voor productiviteit verhoging

2de pijler

Optimale productieplanning houdt rekening met de juiste combinatie van productieorders op elke machine. Indien nodig worden de productiegegevens toegevoegd en worden de combinaties correct berekend. Kortere insteltijden, minder materiaalverbruik. Op die manier gaat de optimalisatie van de productieplanning nog verder.

Constraint kit, berekenen met constraints

3de pijler

De sleutel tot een goede productieplanning is dat bij het definiëren van productieprocessen rekening wordt gehouden met alle afhankelijkheden. Daarbij gaat het niet alleen om de leveringsdatum van artikelen, maar ook om de beschikbaarheid van gereedschappen en materialen. Wanneer komen de grondstoffen binnen en hoe verdeel je ze onder de verschillende klanten? Met al deze constraints wordt rekening gehouden bij het genereren van een planningsvoorstel.

Real-time registratie en diepgaande controle

4de pijler

Het vaststellen van een goede planningsvolgorde is de eerste stap naar een efficiënte productie. De productievoortgang kan ook worden bewaakt door middel van real-time registraties. Prognoses en signaleringen zijn dan mogelijk, en u kunt de productievoortgang echt “overzien”!
De controle op de werkvloer geeft nog meer duidelijkheid. Deze prestatiegegevens kunnen gebruikt worden voor inzicht op de werkvloer, maar ook voor machine learning en een nog betere planning. Op deze manier ondersteunen we continue verbetering en operational excellence

Snelle onboarding zorgt ervoor dat uw nieuwe platform binnen de kortste keren operationeel is

The platform has linking options and also a high degree of intelligence integrated into the software platform. This enables a quick start based on production data that already exists digitally in almost every production environment. The technology for automating production planning is thus really within reach and the risks of lengthy software implementation processes are avoided.

Read more